Beter Benutten

Klant: Dokky / In2Content
Animatie / Montage

Een animatiefilmpje voor het ministerie van Infrastructuur & Milieu waarbij de doelgroep werd uitgelegd dat belonen werkt. En dan niet alleen financieel belonen, maar ook andere zaken als: gemak, sociale beloning, advies, arbeidsvoorwaarden etc. De hoofdrol wordt gespeeld door Koen, die de kijker een rondleiding geeft door het Online BeterBenutten Gedragshuis. Een portal met allerlei relevante informatie voor betrokken professionals.